امنیت یکپارچه، نجات بخش در فضای سایبر

برای مقابله با تهدیدات پیشرفته سایبری، تنها راه موثر نظارت همه جانبه و یکپارچه بر منابع اطلاعاتی و زیرساختی است

راهکار های امنیتی

XDR سامانه
سامانه تحلیل فایل
کیوسک انتقال فایل
آپلود امن فایل


هوش تهدیدات

ُThreat Intelligence

شرکت دانش بنیان گراف

خدمات امنیتی

آزمون نفوذ
Red Teaming
مشاوره امنیت اطلاعات
MDR & Forensics

آموزش

آگاهی رسانی امنیتی
آموزش تیم های عملیات امنیت

سامانه شناسایی تهدیدات پیشرفته سایبری XDR

GRAPH XDR

سامانه XDR گراف برای شناسایی تهدیدات پیشرفته سایبری (ATD)، با استفاده از سنسورهای مختلف خود امکان شناسایی تهدیدات پیشرفته سایبری را فراهم می‌آورد.

شناسایی تهدیدات پیشرفته

شناسایی تهدیدات پیشرفته نیاز به دو عامل دارد.
۱- بستر جمع آوری و پردازشی اطلاعات
۲- دانش و تکنیک های شناسایی تهدیدات
این دو عامل در تولید سامانه شناسایی تهدیدات پیشرفته گراف در کنار هم قرار گرفته است

سنسورهای متنوع

سامانه Graph ATD دارای سنسورهای مختلف بوده و حملات و تهدیدات سایبری در حوزه های شبکه، وب، هاست (میزبان) و تهدیدات پیشرفته چندمرحله ای، پیچیده و بلندمدت را شناسایی می کند.

مشتریان

آیا فکر می‌کنید به زیرساخت شما حمله سایبری شده است!؟

با تیم رسیدگی به رخداد ما تماس بگیرید